Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16932-3
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 3: Podtlakové systémy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 3: Vacuum systems
Třídicí znak:756113
Schválena:18.1.2019
Vydána:1.2.2019
Účinnost od:1.3.2019
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:428 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama