Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 17075
Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Měřicí zařízení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - General requirements and performance test procedures for water monitoring equipment - Measuring devices
Třídicí znak:757060
Schválena:6.6.2019
Vydána:1.8.2019
Účinnost od:1.9.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1661 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama