Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15708
Jakost vod - Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance standard for the surveying, sampling and laboratory analysis of phytobenthos in shallow running water
Třídicí znak:757719
Schválena:16.4.2010
Vydána:1.5.2010
Účinnost od:1.6.2010
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:386 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama