Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 10523
Jakost vod - Stanovení pH

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of pH
Třídicí znak:757365
Schválena:8.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:329 kB
Změny:*Z1 4.12 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2012
Věstník:4/2012
Účinnost od:1.5.2012
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:94 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama