Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Half-burnt dolomite
Třídicí znak:755890
Schválena:25.6.2008
Vydána:1.8.2008
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.7.2010
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:247 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama