Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7455
Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of nitrate - 2,6-Dimethylphenol photometric method - Small-scale tube method
Třídicí znak:757455
Schválena:19.2.2009
Vydána:1.3.2009
Účinnost od:1.4.2009
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:252 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama