Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 11206
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda chromatografie iontů (IC) a post-kolonové reakce (PCR)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of dissolved bromate - Method using ion chromatography (IC) and post column reaction (PCR)
Třídicí znak:757411
Schválena:8.8.2013
Vydána:1.9.2013
Účinnost od:1.10.2013
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:292 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama