Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 6190
Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Buildings for farming animals - Storage of stabling manure and wastewater - Stabling drain and sewer system outside buildings
Poznámka:Tuto normu částečně nahrazuje ČSN 73 4501 (6/2004).
Třídicí znak:756190
Schválena:1.10.2001
Vydána:1.11.2001
Účinnost od:1.12.2001
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:232 kB
Změny:*Z1 6.04 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.2004
Věstník:6/2004
Účinnost od:1.7.2004
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:114 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama