Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7623
Jakost vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of radium 226 by emanometry without pre-concentration
Třídicí znak:757623
Schválena:19.2.2009
Vydána:1.3.2009
Účinnost od:1.4.2009
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:228 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama