Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16421
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stimulace růstu mikroorganismů

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Influence of materials on water for human consumption - Enhancement of microbial growth (EMG)
Třídicí znak:757335
Schválena:19.5.2015
Vydána:1.6.2015
Účinnost od:1.7.2015
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3713 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama