Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 28540
Kvalita vod - Stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vodě - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water - Method using gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS)
Třídicí znak:757556
Schválena:17.10.2012
Vydána:1.11.2012
Účinnost od:1.12.2012
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:340 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama