Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 16364
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Prediction of migration from organic materials using mathematical modelling
Třídicí znak:755474
Schválena:24.9.2013
Vydána:1.10.2013
Účinnost od:1.11.2013
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:5303 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama