Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 16800
Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods
Třídicí znak:757011
Schválena:7.8.2017
Vydána:1.9.2017
Účinnost od:1.10.2017
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:534 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama