Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 10710
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských a brakických makroskopických řas Ceramium tenuicorne

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Water quality - Growth inhibition test with the marine and brackish water macroalga Ceramium tenuicorne
Třídicí znak:757741
Schválena:11.7.2013
Vydána:1.9.2013
Účinnost od:1.10.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:646 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama