Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 887
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium iron(III) sulfate
Třídicí znak:755819
Schválena:13.6.2005
Vydána:1.7.2005
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.10.2016
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 887:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:348 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama