Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7715
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Biological analysis - Determination of periphyton
Třídicí znak:757715
Schválena:11.5.2015
Vydána:1.6.2015
Účinnost od:1.7.2015
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:188 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama