Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 17994
Kvalita vod - Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods
Třídicí znak:757017
Schválena:14.7.2014
Vydána:1.8.2014
Účinnost od:1.9.2014
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:285 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama