Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 17218
Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků mezozooplanktonu z mořských a brakických vod s použitím sítě

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance on sampling of mesozooplankton from marine and brackish water using mesh
Třídicí znak:757787
Schválena:10.9.2019
Vydána:1.11.2019
Účinnost od:1.12.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2409 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama