Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7713
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Biological analysis - Determination of abioseston
Třídicí znak:757713
Schválena:6.10.2015
Vydána:1.11.2015
Účinnost od:1.12.2015
Počet stran:32
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3860 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama