Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15040
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Antiscalants for membranes - Phosphonic acids and salts
Třídicí znak:755895
Schválena:29.7.2014
Vydána:1.9.2014
Účinnost od:1.10.2014
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:344 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama