Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7342
Kvalita vod - Stanovení teploty

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of temperature
Třídicí znak:757342
Schválena:22.5.2013
Vydána:1.7.2013
Účinnost od:1.8.2013
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:184 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama