Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12125
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium thiosulfate
Třídicí znak:755879
Schválena:10.4.2013
Vydána:1.5.2013
Účinnost od:1.6.2013
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:272 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama