Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 936
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Carbon dioxide
Třídicí znak:755855
Schválena:26.2.2007
Vydána:1.4.2007
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.7.2014
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 936:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:190 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama