Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 5667-24
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 24: Guide for the auditing of water quality sampling
Třídicí znak:757051
Schválena:7.8.2018
Vydána:1.9.2018
Účinnost od:1.10.2018
Počet stran:84
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:770 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama