Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15072
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium dichlorisocyanurate, anhydrous
Třídicí znak:755642
Schválena:5.2.2007
Vydána:1.3.2007
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.11.2008
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 15072:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:169 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama