Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12050-1 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wastewater lifting plants for buildings and sites - Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter
Poznámka:S účinností od 2016-12-31 se nahrazuje ČSN EN 12050-1 (75 6762) z července 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:756762
Schválena:11.7.2016
Vydána:1.8.2016
Účinnost od:1.9.2016
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:419 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama