Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 5667-16
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 16: Guidance on biotesting of samples
Třídicí znak:757051
Schválena:24.10.2017
Vydána:1.11.2017
Účinnost od:1.12.2017
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:428 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama