Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12902
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for treatment of water intended for human consumption - Inorganic supporting and filtering materials - Methods of test
Třídicí znak:755702
Schválena:21.6.2005
Vydána:1.7.2005
Účinnost od:1.8.2005
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12902:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1500 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama