Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 22908
Kvalita vod - Radium 226 a radium 228 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Radium 226 and Radium 228 - Test method using liquid scintillation counting
Třídicí znak:757621
Schválena:11.6.2020
Vydána:1.8.2020
Účinnost od:1.9.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3254 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama