Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12566-1
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1: Prefabricated septic tanks
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 12566-1 ed. 2 (75 6404) ze srpna 2017, která tuto normu zcela nahradí od 2018-05-31.
Třídicí znak:756404
Schválena:17.1.2001
Vydána:1.2.2001
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:31.5.2018
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12566-1:2000, EN 12566-1/A1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:196 kB
Změny:*A1 5.05, *Z2 8.17 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:vyhlášená změna
Vydána:1.7.2004
Věstník:7/2004
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.6.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:385 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2005
Věstník:5/2005
Účinnost od:1.6.2005
Počet stran:20
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:273 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2017
Věstník:3/2017
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.9.2017
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:129 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2017
Věstník:8/2017
Účinnost od:1.9.2017
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:131 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama