Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12566-3
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
Třídicí znak:756404
Schválena:27.3.2006
Vydána:1.4.2006
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.9.2009
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12566-3:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:441 kB
Opravy:*1 11.06 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.11.2006
Věstník:11/2006
Účinnost od:1.12.2006
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:101 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama