Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12175
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Hexafluorosilicic acid
Třídicí znak:755885
Schválena:26.2.2007
Vydána:1.4.2007
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.1.2014
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12175:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:244 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama