Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN CEN/TR 12566-2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 2: Soil infiltration systems
Třídicí znak:756404
Schválena:11.5.2006
Vydána:1.6.2006
Účinnost od:1.7.2006
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TR 12566-2:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:6694 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama