Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 9308-2
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 2: Most probable number method
Třídicí znak:757836
Schválena:15.9.2014
Vydána:1.10.2014
Účinnost od:1.11.2014
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:482 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama