Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15219+A1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water conditioning equipment inside buildings - Nitrate removal devices - Requirements for performance, safety and testing
Třídicí znak:755469
Schválena:28.4.2008
Vydána:1.5.2008
Účinnost od:1.6.2008
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:328 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama