Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12931
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment for water intended for human consumption - Chemicals for emergency use - Sodium dichlorisocyanurate, anhydrous
Třídicí znak:755841
Schválena:29.1.2009
Vydána:1.2.2009
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.10.2015
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:311 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama