Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14742
Charakterizace kalů - Laboratorní postup chemické úpravy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Characterization of sludges - Laboratory chemical conditioning procedure
Třídicí znak:758008
Schválena:17.9.2015
Vydána:1.11.2015
Účinnost od:1.12.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1053 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama