Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 19493
Jakost vod - Návod pro biologická sledování společenstev na pevných podkladech v mořích

Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Water quality - Guidance on marine biological surveys of hardsubstrate communities (ISO 19493:2007)
Třídicí znak:757890
Schválena:6.11.2007
Vydána:1.12.2007
Účinnost od:1.1.2008
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 19493:2007, ISO 19493:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:422 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama