Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12056-3
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gravity drainage systems inside buildings - Part 3: Roof drainage, layout and calculation
Třídicí znak:756760
Schválena:1.6.2001
Vydána:1.6.2001
Účinnost od:1.7.2001
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12056-3:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:925 kB
Změny:*Z1 5.03, *Z2 1.14 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2003
Věstník:5/2003
Účinnost od:1.6.2003
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:116 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2014
Věstník:1/2014
Účinnost od:1.2.2014
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:120 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama