Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:75 65 Kanalizace. Čištění odpadních vod


bylo nalezeno 7 norem

ČSN 75 6505
Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů
Třídicí znak:756505
Účinnost od:1.8.1991

ČSN EN 858-2
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba
Třídicí znak:756510
Účinnost od:1.1.2004

ČSN 75 6551
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
Třídicí znak:756551
Účinnost od:1.1.2009

ČSN 75 6551
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:756551
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.1.2009

ČSN EN 1825-1
Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti
Třídicí znak:756553
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN 1825-2
Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba
Třídicí znak:756553
Účinnost od:1.8.2003

ČSN 75 6560
Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti
Třídicí znak:756560
Účinnost od:1.4.2016

 
 
Reklama