Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 8692
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Fresh water algal growth inhibition test with unicellular green algae
Třídicí znak:757740
Schválena:24.7.2012
Vydána:1.8.2012
Účinnost od:1.9.2012
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:284 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama