Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 5401
Navrhování vodovodního potrubí

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Designing of water pipeline
Třídicí znak:755401
Schválena:23.4.1997
Vydána:1.12.1997
Účinnost od:1.1.1998
Platnost ukončena:1.1.2008
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:77 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama