Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14718
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Influence of organic materials on water intended for human consumption - Determination of the chlorine demand - Test method
Třídicí znak:755467
Schválena:5.2.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.6.2015
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14718:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:490 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama