Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 5667-3
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples
Třídicí znak:757051
Schválena:26.8.2013
Vydána:1.9.2013
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:1.2.2019
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:404 kB
Opravy:*1 12.13 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.12.2013
Věstník:12/2013
Účinnost od:1.1.2014
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:108 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama