Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 890
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý kapalný

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) sulfate liquid
Třídicí znak:755808
Schválena:13.6.2005
Vydána:1.7.2005
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.2.2013
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 890:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2138 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama