Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 886
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyaluminium hydroxide silicate sulfate
Třídicí znak:755818
Schválena:13.6.2005
Vydána:1.7.2005
Účinnost od:1.8.2005
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 886:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:736 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama