Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P ISO/TS 13530
Jakost vod - Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance on analytical quality control for chemical and physicochemical water analysis
Třídicí znak:757010
Schválena:8.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:455 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama