Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12485
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate, high-calcium lime, halfburnt dolomite, magnesium oxide, calcium magnesium carbonate and dolomitic lime - Test methods
Třídicí znak:755889
Schválena:10.1.2018
Vydána:1.3.2018
Účinnost od:1.4.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1823 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama