Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN ISO/TR 15462
Kvalita vod - Výběr zkoušek biologické rozložitelnosti

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Selection of tests for biodegradability
Třídicí znak:757782
Schválena:20.3.2013
Vydána:1.4.2013
Účinnost od:1.5.2013
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:294 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama