Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 24511
Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod - Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním odpadních vod a pro posuzování těchto služeb

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Activities relating to drinking water and wastewater services - Guidelines for the management of wastewater utilities and for assessment of wastewater services
Třídicí znak:759001
Schválena:24.2.2009
Vydána:1.3.2009
Účinnost od:1.4.2009
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:971 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama